ÚSLAVA: Žinkovy, hráz rybníka - Prádlo, sádky

Kód lokality: 14064

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 2 5 6 7 4
Počet druhů 0 13 171 71 77 66
konipas horský 0 0 2 0 0 0
orel mořský 0 0 0 0 2 0