OTAVA: Annín (siln. most) - Červené Dvorce

Kód lokality: 14089

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 3 2
Počet druhů 0 16 8
skorec vodní 0 9 5