OTAVA: Žichovice - Velké Hydčice

Kód lokality: 14091

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 5 4 7 5
Počet druhů 15 27 72 120 59
lednáček říční 0 2 2 6 3