TEPLÁ: Poutnov - Bečov nad Teplou

Kód lokality: 14125

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace
  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 2 3 1 2
Počet druhů 10 59 10 26
skorec vodní 9 6 10 8