rybník pod Červeným vrchem (Dobroměřice)

Kód lokality: 22021

Status ochrany:

  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 1 2 0 0 1
Počet druhů 5 15 0 0 5