podkrušnohorský zoopark, Chomutov

Kód lokality: 22081

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 7 7 7 8 10 8
Počet druhů 450 254 259 739 361 413
čáp bílý 1 1 1 1 1 1
husice nilská 1 11 0 0 15 5
ostralka štíhlá 0 0 1 0 0 0
slípka zelenonohá 1 0 4 6 1 2