Terezinský rybník (Děčín-Bělá)

Kód lokality: 22091

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 1 3 2 1 2
Počet druhů 26 24 60 18 32
ostralka štíhlá 0 0 1 0 0