Užín - úložiště popílku plynárny Ústí nad Labem

Kód lokality: 23020

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 4 3 3 4 3 3
Počet druhů 530 317 787 886 2012 906
potápka roháč 2 0 0 4 0 1
racek bělohlavý/stříbřitý/středomořský 500 250 700 800 2000 850