štěrkoviště u Příšovic

Kód lokality: 23051

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 8 9 11 7 3 8
Počet druhů 132 557 383 205 26 261
husice nilská 3 0 9 0 0 2
labuť velká 1 0 1 75 0 15
volavka bílá 4 13 0 0 0 3