LABE: V.Žernoseky - Libochovany

Kód lokality: 24005

Status ochrany:

  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 6 2 6 4 5
Počet druhů 25 11 28 24 22