OHŘE: Klášterec - Kadaň

Kód lokality: 24020

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 9 14 11 10 12 11
Počet druhů 316 598 337 632 589 494
hohol severní 2 3 4 28 39 15
kachnička mandarinská 0 1 0 0 0 0
kopřivka obecná 0 0 2 10 4 3
kormorán velký 2 3 13 4 158 36
pižmovka velká 0 0 0 0 1 0
racek bělohlavý/stříbřitý/středomořský 5 13 12 230 31 58