OHŘE: Kadaň - Nechranická nádrž

Kód lokality: 24021

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní památka

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 11 16 17 11 11
Počet druhů 0 502 487 960 839 558
husice nilská 0 0 2 0 0 0
kachnička mandarinská 0 1 0 1 0 0
kopřivka obecná 0 2 7 13 11 7
kormorán velký 0 0 45 10 237 58
lednáček říční 0 0 5 8 0 3
morčák malý 0 0 0 1 0 0
morčák velký 0 37 55 57 38 37
ostralka štíhlá 0 0 0 1 0 0
polák chocholačka 0 153 87 263 146 130
polák kaholka 0 2 1 0 0 1
potápka malá 0 2 17 14 4 7