PLOUČNICE: Žandov - Benešov nad Ploučnicí

Kód lokality: 24053

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 6 3 3 4 4
Počet druhů 232 141 100 32 126