PLOUČNICE: Benešov nad Ploučnicí - Děčín

Kód lokality: 24054

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 7 5 8 7 7
Počet druhů 233 145 216 147 185
kachnička mandarinská 0 0 2 0 1
skorec vodní 8 2 3 7 5