Žehuňská (v.n.)

Kód lokality: 31001

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Maloplošné zvláště chráněné území: Národní přírodní památka a přírodní památka

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 10 11 11 10 17 12
Počet druhů 1290 1318 2090 540 1297 1307
husa velká 187 0 151 42 0 76
jeřáb popelavý 0 13 3 0 0 3
kachna divoká 840 563 1795 437 1020 931
konipas bílý 0 1 0 0 0 0
konipas horský 0 2 0 0 0 0
kormorán velký 104 614 5 1 67 158
morčák velký 71 94 24 40 37 53
orel mořský 0 1 4 6 2 3
potápka roháč 10 0 2 0 0 2