slepá ramena u Čelákovic

Kód lokality: 32020

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 5 2 2 3 2 3
Počet druhů 42 5 15 30 7 20
husice nilská 3 0 0 0 0 1