Rybárna u Unhoště

Kód lokality: 32079

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 1 2 1 1 1 1
Počet druhů 1 23 2 1 1 6
konipas horský 1 0 0 0 1 0