rybníky u Velvar (Chržínský, Budihostický)

Kód lokality: 32081

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 0 0 1 7 2
Počet druhů 0 0 0 1 202 41
slípka zelenonohá 0 0 0 0 5 1