Turyňský "Záplavy" u K.Žehrovic

Kód lokality: 32086

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 6 1 3 3
Počet druhů 85 153 54 123 104