Návesní a Nový rybník

Kód lokality: 32115

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 6 0 1 0 3 2
Počet druhů 66 0 62 0 68 39
volavka bílá 3 0 0 0 24 5