rybník Nervák

Kód lokality: 32122

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 3 2 2
Počet druhů 0 11 6 6
slípka zelenonohá 0 9 4 4
vodouš kropenatý 0 1 0 0