rybníky v Uhříněvsi (Nadymač, Vodice)

Kód lokality: 32129

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 3 2 3 3 3
Počet druhů 80 78 53 100 66 75