rybníky Slatina, Dubec u Prahy

Kód lokality: 32132

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 5 9 4 3 3 5
Počet druhů 27 20 13 7 62 26
bekasina otavní 0 2 0 0 0 0
husice nilská 0 0 0 1 0 0
ostralka štíhlá 0 0 0 0 1 0