rybníčky v ZOO Praha

Kód lokality: 32200

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 2 2 1
Počet druhů 0 148 286 145
slípka zelenonohá 0 14 40 18