Hamerský rybník (Praha 10)

Kód lokality: 32201

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 6 6 6 6 8 6
Počet druhů 93 195 179 87 118 134
husice nilská 2 2 0 0 0 1
pižmovka velká 0 0 0 0 1 0
slípka zelenonohá 9 17 21 11 12 14