retenční nádrže u Spořilova a Košíku

Kód lokality: 32202

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 4 5 6 4
Počet druhů 0 41 43 77 40
konipas horský 0 0 1 0 0
slípka zelenonohá 0 8 9 7 6