Pískovna u Cítova

Kód lokality: 33001

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 20 11 8 3 2 9
Počet druhů 1070 333 85 8 43 308
lyska černá 340 220 38 0 42 128
lžičák pestrý 3 0 0 0 0 1
polák chocholačka 490 21 13 0 0 105
polák velký 55 0 0 0 0 11
zrzohlávka rudozobá 5 0 0 0 0 1