pískovna u Vojkovic

Kód lokality: 33003

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 6 9 4 0 5
Počet druhů 186 298 46 0 133
morčák velký 11 88 0 0 25
polák chocholačka 135 78 0 0 53
volavka bílá 0 42 0 0 11