pískovna Hradišťko I

Kód lokality: 33005

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 5 9 8 8 17 9
Počet druhů 184 773 443 342 469 442
kormorán velký 1 60 290 0 100 90
polák chocholačka 90 14 50 27 14 39
potápka roháč 0 5 0 5 2 2
potápka žlutorohá 0 0 0 4 0 1