pískovna Zálezlice

Kód lokality: 33006

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 5 8 5 12 18 10
Počet druhů 106 120 115 456 1214 402
čírka obecná 0 0 2 0 35 7
hvízdák euroasijský 3 0 0 9 10 4
morčák malý 0 0 0 0 1 0
morčák prostřední 0 0 0 1 0 0
morčák velký 0 0 0 28 95 25
ostralka štíhlá 0 0 0 0 2 0
polák chocholačka 0 36 24 101 140 60
polák kaholka 0 3 0 0 0 1
racek bělohlavý 0 0 60 3 500 113
racek bouřní 0 0 0 0 70 14
turpan hnědý 0 2 0 0 0 0