revitalizační nádrž Tachlovice (BE)

Kód lokality: 33031

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 5 6 5 4
Počet druhů 0 25 66 49 35
bekasina otavní 0 0 4 0 1
čírka obecná 0 0 12 35 12
slípka zelenonohá 0 1 6 5 3