VLTAVA: Podolí - Mánesův most

Kód lokality: 34020

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 13 12 12 16 9 12
Počet druhů 3382 3967 2713 7717 5492 4654
konipas horský 2 0 0 0 0 0
kormorán velký 17 128 270 5 80 100
labuť velká 400 759 555 86 295 419
lyska černá 158 190 260 70 0 136
pižmovka velká 1 0 0 0 0 0
polák chocholačka 16 100 205 290 0 122
polák kaholka 0 0 0 1 1 0
polák velký 0 16 30 15 10 14
potápka malá 2 0 40 45 0 17
racek bělohlavý 25 40 0 170 40 55
racek bělohlavý/stříbřitý/středomořský 0 0 232 0 0 46
racek chechtavý 1660 2162 610 6500 4200 3026
slípka zelenonohá 2 9 7 7 0 5