VLTAVA: Mánesův most - most Barikádníků

Kód lokality: 34021

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 8 8 7 7 6 7
Počet druhů 1536 863 1070 1502 839 1162
husice nilská 2 0 0 2 0 1
pižmovka velká 0 1 0 0 0 0
potápka malá 2 0 14 2 3 4
racek chechtavý 1251 600 818 1251 600 904