VLTAVA: most Barikádníků - Podbaba + Stromovka

Kód lokality: 34022

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 13 16 15 7 14 13
Počet druhů 2358 2799 2497 852 1860 2073
kachnička mandarinská 0 0 0 0 3 1
kormorán velký 310 675 770 0 750 501
lyska černá 215 151 107 22 110 121
polák chocholačka 5 37 204 2 10 52
polák kaholka 0 1 0 0 0 0
potápka malá 22 34 66 0 34 31
racek chechtavý 1150 700 710 250 500 662
slípka zelenonohá 22 40 28 28 39 31
turpan černý 0 2 0 0 0 0
volavka popelavá 25 40 37 0 55 31