VLTAVA: Roztoky, splav - Kralupy nad Vltavou, most

Kód lokality: 34024

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 13 11 14 13 13 13
Počet druhů 442 676 640 1547 849 831
husice nilská 0 2 2 2 2 2
kormorán velký 149 88 154 421 163 195
lednáček říční 1 9 2 1 0 3
potápka malá 4 6 13 20 4 9
racek chechtavý 1 289 176 843 470 356
slípka zelenonohá 10 14 7 19 7 11