LABE: Nymburk, železniční most - Hradištko

Kód lokality: 34035

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 8 7 10 5 8 8
Počet druhů 222 263 610 234 263 318
husice nilská 0 0 0 0 1 0
kormorán velký 34 8 320 12 26 80
slípka zelenonohá 6 3 7 0 0 3