LABE: Brandýs nad Labem - Borek

Kód lokality: 34038

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 7 9 7 10 8
Počet druhů 259 370 333 252 304
husice nilská 0 2 0 0 1
slípka zelenonohá 2 0 5 3 3