LABE: Kostelec - Neratovice

Kód lokality: 34040

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 5 5 4 5 12 6
Počet druhů 87 253 133 419 427 264
husice nilská 0 0 0 0 2 0