LABE: Neratovice - Mělník, soutok

Kód lokality: 34041

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 10 6 7 5 6
Počet druhů 0 717 579 327 1109 546
kormorán velký 0 136 240 115 620 222