BEROUNKA: Beroun - Srbsko

Kód lokality: 34060

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 8 5 8 14 13 10
Počet druhů 124 135 126 530 526 288
konipas horský 0 0 0 2 1 1
lednáček říční 1 0 3 6 2 2
ostralka štíhlá 0 0 0 2 0 0
potápka malá 1 0 1 6 16 5
slípka zelenonohá 6 0 0 4 4 3