SÁZAVA: Sázava - Chocerady

Kód lokality: 34074

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 5 7 8 6 8 7
Počet druhů 84 181 174 307 215 192
konipas horský 0 0 0 0 1 0