SÁZAVA: Kamenný Přívoz - soutok s Vltavou

Kód lokality: 34079

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 5 5 4 6 8 6
Počet druhů 77 152 122 161 149 132
pižmovka velká 0 0 0 0 1 0