LITAVKA: Lochovice - Zdice

Kód lokality: 34119

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 6 7 8 8 8 7
Počet druhů 106 153 81 135 270 149
konipas horský 0 0 2 0 0 0
lednáček říční 3 4 4 4 5 4
skorec vodní 9 11 8 5 8 8