BOTIČ: Křeslice - ústí do údol. nádrže Hostivař

Kód lokality: 34169

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 4 4 5 3
Počet druhů 0 15 13 13 10
konipas bílý 0 0 1 0 0
konipas horský 0 1 0 0 0
vodouš kropenatý 0 0 0 3 1