Lipno II - vyrovnávací nádrž

Kód lokality: 41003

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 5 6 5 3 4
Počet druhů 6 53 72 92 164 77
morčák velký 1 40 35 32 52 32
orel mořský 0 1 0 1 2 1