Bezdrev

Kód lokality: 42060

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 4 2 1 0 5 2
Počet druhů 49 121 21 0 215 81
orel mořský 0 0 21 0 17 8
volavka bílá 13 0 0 0 84 19