rybníky Velký Branišovský, Nouzov, Dubenský

Kód lokality: 42072

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 4 7 7 5
Počet druhů 181 54 274 284 198
husa velká 0 0 21 118 35
polák kaholka 0 0 2 0 1