OTAVA: jez Kavkovna u Vrcovic - Jistec

Kód lokality: 44011

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 2 2 2 0 2
Počet druhů 2 16 2 0 5