LUŽNICE: rybník Rožmberk - Klec

Kód lokality: 44020

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 7 15 5 7
Počet druhů 0 950 3257 491 1175
kachna divoká 0 911 3200 456 1142
konipas horský 0 0 1 0 0
morčák malý 0 0 1 0 0
orel mořský 0 2 0 0 1