LUŽNICE: Soběslav - Roudná, jez

Kód lokality: 44026

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 6 4 9 8 9 7
Počet druhů 251 532 519 396 459 431
hohol severní 15 19 26 14 10 17
orel mořský 1 0 1 0 2 1